Prof.Dr. Tamer Erdem


"Kulak Burun Boğaz ve Ağız Yüz Çene Cerrahisi Uzmanı"

Paylaşımlar, HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN KILAVUZ'a uygun olarak yapılmıştır. 
Kaynak: http://www.ttb.org.tr/index.php/Yazismalar/958-2016-6187.html


Panel-Kurs-Konferans Konuşmalarım 

1. 14. Bölgesel KBB Sempozyumu, “Meniere Hastalığı” Paneli, 15-17 Haziran 2001, Diyarbakır.

2. Özturan O, Erdem T.  Kepçe Kulak Deformitesinde Otoplasti – Ulusal Kongre kursu. 27. Ulusal Türk Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003, Antalya. 2003.

3. A’dan Z’ye Eksternal Septorinoplasti Kursu, Genel Konular Paneli, “Fasyal Analiz, Terminoloji ve Preoperatif Planlama”, 5-7 Mayıs 2004, Malatya.

4. A’dan Z’ye Eksternal Septorinoplasti Kursu, Rinoplastiye Giriş Paneli, “Anestezi”, 5-7 Mayıs 2004, Malatya.

5. A’dan Z’ye Eksternal Septorinoplasti Kursu, Rinoplastide Greft Uygulamaları Paneli, “Subnazal Greft”, 5-7 Mayıs 2004, Malatya.

6. A’dan Z’ye Eksternal Septorinoplasti Kursu, Rinoplastide İleri Teknikler Paneli, “Nazal İmplantasyon Materyalleri”, 5-7 Mayıs 2004, Malatya.

7. A’dan Z’ye Eksternal Septorinoplasti Kursu, “Priform Apertür Stenozu” 5-7 Mayıs 2004, Malatya.

8. Eksternal Rinoplasti Kursu, “Rinoplastide Anestezi” 29-30 Ocak 2005, Bursa.

9. Eksternal Rinoplasti Kursu, “Projeksiyonu Artırıcı Yöntemler” 29-30 Ocak 2005, Bursa.

10. Eksternal Rinoplasti Kursu, “Projeksiyonu Azaltıcı Yöntemler” 29-30 Ocak 2005, Bursa.

11. Eksternal Rinoplasti Kursu, “Osteotomi Teknikleri” 29-30 Ocak 2005, Bursa.

12. Eksternal Rinoplasti Kursu, “Kapalı Rinoplasti Temel Teknikleri ve Endikasyonları” 29-30 Ocak 2005, Bursa.

13. Eksternal Rinoplasti Kursu, “Eğri Burunlar” 29-30 Ocak 2005, Bursa.

14. Ulusal Rinoloji Kongresi. Rinoplasti Panelinde, “Tip Cerrahisi”. 22-26 Şubat 2006, İstanbul.   

15. 1. Bodrum RhınoCamp. Rinoplasti  Panelinde “Postoperatif Fiksasyon ve Bakım”. 04-07 Mayıs 2006, Bodrum.

16. 1.Fasiyal Plastik Cerrahi Uygulamaları Kursu: Kozmetik Rinoplasti Ve Minimal İnvaziv Fasiyal

Plastik Cerrahi Girişimler. Kozmetik Rinoplasti Panelinde, Nazal tipde dikiş teknikleri. Şubat, 2007.

17. “Video Konferanslar Dizisi” toplantısında “Endoskopik Kaş Kaldırma”. 30 Mart-1Nisan 2007, Adana.

18. 3. Ulusal Rinoloji Kongresi. Rinoplasti Panelinde, “Rinoplastide Septum Cerrahisi”. 21-25 Nisan 2007. Bodrum.

19. 3. Ulusal Rinoloji Kongresi. Rinoplasti Panelinde, “Postoperatif Fiksasyon ve Bakım”. 21-25 Nisan 2007. Bodrum.

20. Ulusal KBB ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresinde “Rinoplasti Endikasyon ve Komplikasyonları” paneli, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.

21. İnönü Fırat Dicle Havzası Bölgesel KBB Sempozyumu, “Fasiyal Plastik Cerrahi” oturumunda, “Fasiyal Plastik Cerrahide Güncel Uygulamalar”. 20-22 Haziran 2007, Malatya.

22. Videokonferanslar Toplantısı, Otoplasti 22-23 Mart 2008, Adana.

23. Burun ve Ötesi. 2.Fasiyal Plastik Cerrahi Uygulamaları Kursu: Alın germe-kaş kaldırma teknikleri, 28-29 Mart, 2008, Ankara.

24. Burun ve Ötesi. 2.Fasiyal Plastik Cerrahi Uygulamaları Kursu: Otoplasti, 28-29 Mart, 2008, Ankara.

25. Burun ve Ötesi. 2.Fasiyal Plastik Cerrahi Uygulamaları Kursu: Rinoplastide Tip Sütür Teknikleri, 28-29 Mart, 2008, Ankara.

26. Endoskopik Kaş kaldırma. 6. Akademi Toplantısı 10-13 Nisan 2008, İzmir.

27. Botoks ve Dolgu Maddeleri. 6. Akademi Toplantısı 10-13 Nisan 2008, İzmir.

28. Uluslar arası Konferanslar Dizisi, Ege Üniversitesi KBB ABD 50. Kuruluş Yılı Toplantısı, Projeksiyon Kontrol Sütürü. 7-10 Mayıs 2008. İzmir.

29. “Kaş Kaldırma Teknikleri” Fasiyal Plastik Cerrahi Paneli, 8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 15-17 Mayıs 2008 Ankara.

30. 4. Ulusal Rinoloji Kongresi. Rinoplastide Dorsum Paneli. 29 Mayıs-1 Haziran 2008, Antalya.

31. Fasiyal Plastik Cerrahide Tartışmalı Konular Paneli, Ulusal KBB ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2008, Antalya.       

32. Rinoplasti Kursu, 1 saat. Ulusal KBB ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2008, Antalya. 

33. Kepçe Kulak Deformitesinde Otoplasti Kursu. 1 saat. Ulusal KBB ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2008, Antalya.       

34. Radyofrekans, Lazer eşliğinde uvulopalatoplasti, Koter eşliğinde damak serleştirici operasyon ve Palatal İmplantlar. Apne ve Horlamada Damak Girişimleri Paneli. Ulusal Rinoloji Kongresi 28-31 Mayıs 2009, Antalya

35. Rinoplasti Sonuçlarımızı Nasıl İyileştirebiliriz. Solunum Zirvesi. 5-9 Ağustos, Trabzon.

36. Rinoplastide Fasiyal Analiz. 1. Ulusal Kıbrıs KBB Kongresi Eylül 2009.

37. Revizyon Rinoplasti’de Greftler Paneli. Ulusal KBB ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Ekim 2009, Antalya.       

38. Rinoplastide Tip Cerrahisi. İstanbul 11. Masterclass Sempozyumu. 12-15 Kasım 2009, İstanbul.

39. Fasiyal Plastik Cerrahide Uygulamalar. TKBBV İstanbul Şubesi Toplantısı. 23 Şubat 2010. İstanbul.

40. Nazal Tip Projeksiyon ve Deprojeksiyon Yöntemleri. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-10 Nisan. 2010. Antalya.

41. Nazal dorsum, orta çatı ve septıuma yaklaşım. Ulusal Rinoloji, Nisan 2010.

42. Nazal Valv Cerrahisi. Solunum Zirvesi II. Temmuz 2010, Rize

43. Algoritmic approach for nasal tip projection in rhinoplasty. 33. Avrupa Fasiyal Plastik Cerrahi Akademisi Toplantısı, 1-5 Eylül 2010 Antalya.

44. Zor Burun Paneli. Ulusal KBB ve Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Kasım 2010, Antalya.

45. Rinoplastide Tip Cerrahisi. 14. Masterclass Sempozyumu. 24-28 Kasım 2010, İstanbul. 

46. Rinoplastide Tip ve Radiks Cerrahisi, Bursa KBB Derneği Toplantısı, Ocak 2011, Bursa.

47. Eğri Buruna Yaklaşım Paneli. Ulusal Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği 5. Ulusal Toplantısı.   8-10 Nisan 2011. İstanbul.

48. Kaş Kaldırma-Orta Yüz Germe, Anatomi ve Teknikler. Ulusal Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği 5. Ulusal Toplantısı.   8-10 Nisan 2011. İstanbul. 

49. Rinoplastide zor burun Paneli. Ulusal Rinoloji Kongresi 19-22 Mayıs 2011. Antalya.

50. Rinoplastide Greftler,Ulusal kongre 2011.

51. Rinoplastide Tip Cerrahisi. Masterclass Sempozyumu. Kasım 2011, İstanbul

52. Tip cerrahisinde greftler paneli. Ulusal Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği 6. Ulusal Toplantısı.   Nisan 2012. İzmir. 

53. Eğri burunda revizyonu nasıl önleriz? Cerrahpaşa KBB Günleri, Nisan 2012. İstanbul.

54.  Rinoplastide preoperatif değerlendirme. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı 26-28 Nisan 2012. Ankara.

55. Rinoplastide tip projeksiyonunu artırma ve azaltma. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Toplantısı 26-28 Nisan 2012. Ankara.

56. Rinoplastide dorsum cerrahisi. Ulusal Rinoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2012 Antalya.

57. Rinoplastide valf cerrahisi. Ulusal Rinoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2012 Antalya.

58. Rinoplastide tip cerrahisi. Ulusal Rinoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Antalya.

59. Rinoplastide Valf Cerrahisi, KBB Dernekler Toplantısı Haziran 2012, Malatya.

60.  Septoplastide tarihçe ve tanımlar. 34.Türk Ulusal KBB-BBC Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya

61. Rinoplastide Tip Cerrahisi. Masterclass Sempozyumu. Kasım 2012, İstanbul.

62. Canlı Rinoplasti Cerrahisi, GATA, 1 mart 2013, Ankara

63. Ulusal FPCD nazal tip cerrahisi 21-23 Mart 2013, İstanbul.

64. Ulusal FPCD Revizyon RPL 21-23 Mart 2013, İstanbul.

65. Ulusal Rinoloji Osteotomiler, Rinoplasti Kursu 23-26 Mayıs 2013. Antalya.

66. Rinoplastide tip cerrahisi. Ulusal KBB Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya.

67. Rinoplastide Valf Cerrahisi, Ulusal KBB Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya.

68. Rinoplastide tip cerrahisi. 23. Masterclass Sempozyumu. 22 Kasım 2013, İstanbul.

69. Otoplasti, Yüz Plastik Cerrahi Okulu, 29-30 Kasım, 2013 Rize

70. Rinoplastide preoperatif değerlendirme. Yüz Plastik Cerrahi Okulu, 29-30 Kasım, 2013, Rize

71. Orta Çatı ve Nazal valf. Yüz Plastik Cerrahi Okulu, 29-30 Kasım, 2013, Rize

72. Rinoplastide kullanılan greftler. Yüz Plastik Cerrahi Okulu, 29-30 Kasım, 2013, Rize

73. Kadavra kursu, Yüz Plastik Cerrahi Okulu, 18 Aralık, 2013, Ankara.

74. Botoks uygulamaları. Yüz Plastik Cerrahi Okulu Şubat 2014, Ankara.

75. Kaş kaldırma. Yüz Plastik Cerrahi Okulu Şubat 2014, Ankara.

76. Fotoğrafik analiz. Yüz Plastik Cerrahi Okulu Şubat 2014, Ankara.

77. Preoperatif değerlendirme. Yüz Plastik Cerrahi Okulu Şubat 2014, Ankara.

78. Nazal valf cerrahisi, Videokonferanslar, Mart, 2014, Adana.

79. Fasiyal plastik cerrahi uygulamaları-vaka tartışmaları. Uluslararası KBB Toplantısı, Nisan 2014, Ankara.

80. Rinoplasti kadavra diseksiyon kursu, Mayıs 2014, Hamburg.

81. Rinoplastide orta çatı cerrahisi. İstanbul Kulak Burun Boğaz Hekimleri Derneği Toplantısı, 18-22 Eylül 2014, Kıbrıs.

82. Rinoplastide kolumellar alar ilişki cerrahisi. Sapanca, Sakarya, 2014.

83. Rinoplastide zor vakalar paneli, İstanbul KBB Derneği Toplantısı, İstanbul, 2014.

84. Yüz Plastik Cerrahi Okulus kursu. Otoplasti panel moderatörü. Ulusal KBB Kongresi 4-8 Kasım 2014. Ankara.

85. Yüz Plastik Cerrahi Okulus kursu. Otoplasti panelinde açık yöntemler. Ulusal KBB Kongresi 4-8 Kasım 2014. Ankara.

86. Yüz Plastik Cerrahi Okulus kursu. Endoskopik kaş kaldırma. Ulusal KBB Kongresi 4-8 Kasım 2014.Ankara.

87. Rinoplasti paneli. Tip Cerrahisi, Ulusal KBB Kongresi 4-8 Kasım 2014. Antalya.

88. Rinoplastide Dorsum Paneli. Ulusal Yüz Plastik Cerrahi Kongresi, 4-7 Aralık 2014. Ankara.

89. Rinoplastide Osteotomi Paneli. Ulusal Yüz Plastik Cerrahi Kongresi, 4-7 Aralık 2014. Ankara.

90. Rinoplastide Tip Cerrahisi moderatör. Ulusal Yüz Plastik Cerrahi Kongresi, 4-7 Aralık 2014. Ankara.

91. Kadavra diseksiyonu, Endoskopik kaş kaldırma. Ulusal Yüz Plastik Cerrahi Kongresi, 4-7 Aralık 2014. Ankara.

92. Kadavra diseksiyonu. Endoskopik midfacelift. Ulusal Yüz Plastik Cerrahi Kongresi, 4-7 Aralık 2014. Ankara.

93. Fasiyal analiz (Rinoplasti ve Yaşlı Yüz için), Yüz Plastik Cerrahi Okulu 8-10 Ocak 2015. Ankara.

94. Fotoğraflama-Tüm prosedürler için, Yüz Plastik Cerrahi Okulu 8-10 Ocak 2015. Ankara.

95. Yüz Plastik Cerrahisinde Botox uygulamaları, Yüz Plastik Cerrahi Okulu 8-10 Ocak 2015. Ankara.

96. Kaş kaldırma-Alın Germe, Yüz Plastik Cerrahi Okulu 8-10 Ocak 2015. Ankara.

97. Orta yüz germe cerrahisi, Yüz Plastik Cerrahi Okulu 8-10 Ocak 2015. Ankara.

98. Alt yüz germe cerrahisi , Yüz Plastik Cerrahi Okulu 8-10 Ocak 2015. Ankara.

99. Kadavra diseksiyonu, Endoskopik kaş kaldırma, Yüz Plastik Cerrahi Okulu 8-10 Ocak 2015. Ankara.

100. Kadavra diseksiyonu. Endoskopik midfacelift, Yüz Plastik Cerrahi Okulu 8-10 Ocak 2015. Ankara.

101. Kadavra diseksiyonu. Alt yüz germe, Yüz Plastik Cerrahi Okulu 8-10 Ocak 2015. Ankara.

102. Revizyon rinoplasti paneli. Burunun Kulakla Estetik Buluşması Toplantısı. 10 Mayıs 2015. Sakarya

103. Otoplasti. Sakarya, Burunun Kulakla Estetik Buluşması Toplantısı. 10 Mayıs 2015.

104. Rinoplastide az tartışılan konular paneli, Panel başkanı. Sakarya, Burunun Kulakla Estetik Buluşması Toplantısı. 10 Mayıs 2015.

105. Rinoplastide Orta Çatı. Rinoplasti ve Yaşlı yüz Cerrahisi Kongresi, Hamburg 25-28 Haziran 2015.

106. Otoplastide incelkler.  Rinoplasti ve Yaşlı yüz Cerrahisi Kongresi,Hamburg 25-28 Haziran 2015.

107. Kadavra Kursu Rinoplastide osteotomiler. Rinoplasti ve Yaşlı yüz Cerrahisi Kongresi, Hamburg 25-28 Haziran 2015.

108. Yüz Plastik Cerrahisinde Dolgular.  İstanbul KBB BBC Derneği 7. Ulusal Kongresi 10-13 Eylül 2015 Sapanca. 

109. Septorinoplasti Kursu.  Zor burunlar. İstanbul KBB BBC Derneği 7. Ulusal Kongresi 10-13 Eylül 2015 Sapanca. 

110. Otoplastiler. İstanbul KBB BBC Derneği 7. Ulusal Kongresi 10-13 Eylül 2015 Sapanca. 

111. Kongre başkanı. 9. Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. 9-11 Ekim 2015. İstanbul

112. Rinoplastide lateral duvar. 9. Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. 9-11 Ekim 2015. İstanbul

113. Rinoplastide tip cerrahisi paneli, Panel başkanı. 9. Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. 9-11 Ekim 2015. İstanbul

114. Canlı rinoplasti cerrahisi. 9. Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. 9-11 Ekim 2015. İstanbul.

115. Türkiye’de Yüz Plastik Cerrahisinin 10. Yılı. 9. Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. 9-11 Ekim 2015. İstanbul.

116. Yüz Gençleştirme Paneli, Panel Başkanı. 37. Türk ulusal KBB BBC Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım, 2015 Antalya.

117. Tip cerrahisinde son yıllarda neleri değiştirdim paneli. 9. Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. 9-11 Ekim 2015. İstanbul.

118. Okul Başkanlığı, Yüz Plastik Cerrahi Okulu 2014-2016.

119. Otoplasti, Yüz Plastik Cerrahi Okulu Ocak 2016, Ankara

120. Rinoplastide hasta seçimi, fotoğraflama ve preop değerlendirme. Yüz Plastik Cerrahi Okulu Ocak 2016, Ankara

121. Orta çatı ve Nazal valf. Yüz Plastik Cerrahi Okulu Ocak 2016, Ankara.

122. Kaş kaldırma ve alın germe. Yüz Plastik Cerrahi Okulu Şubat 2016, Ankara.

123.  Kadavra Kursu Yüz germe. Yüz Plastik Cerrahi Okulu Şubat. 2016, Ankara.

124. Kadavra Kursu, Alın va kaş kaldırma. Yüz Plastik Cerrahi Okulu Şubat. 2016, Ankara.

125. Rinoplasti Tekniğimde Yaptığım Geliştirmeler. TKBB Vakfı İlkbahar Toplantısı, 14-17 Nisan 2016, Antalya.

126. Geniş alar tabanda daraltma yöntemleri. Ulusal Rinoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2016, Antalya.

127. 14 cerrah, 14 burun. Canlı rinoplasti cerrahisi. Bakırköy Acıbadem Hastanesi. 7 Mayıs 2016.

128. Fasiyal asimetrili eğri burunlarda rinoplasti. Sakarya, Haziran 2016.

129. Uzun dönem rinoplasti sonuçlarımdan çıkardığım dersler. Sakarya 2016.

130. Otoplasti, İstanbul KBB Derneği toplantısı, Sakarya 2016.

131. Rinoplasti paneli, nazal tip kıkırdak hacmine yöre yaklaşımım. İstanbul KBB Derneği toplantısı, Sakarya 2016.

132. Rinoplastide ilk 100 vaka ve sonrası. Ulusal KBB Kongresi, Antalya Ekim 2016.

133. Rinoplastide cerrahi videolar oturumu. Ulusal KBB Kongresi, Antalya Ekim 2016.

134. Yüz germe kadavra diseksiyonu. Ulusal KBB Kongresi, Antalya Ekim 2016.

135. Otoplasti paneli. Ulusal KBB Kongresi, Antalya Ekim 2016.

136. Otoplasti Kursu. Ulusal KBB Kongresi, Antalya Ekim 2016.

137. Yüz Plastik Cerrahi Uygulamarı, Alt Üst Blefaroplasti. Ulusal KBB Kongresi, Antalya Ekim 2016.

138. Otoplasti panel yöneticiliği. Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. Aralık, 2016.

139. SEptum ve konka cerrahisi, Cerrahi videolar oturumuç Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. Aralık, 2016.

140. Blefaroplastiler. Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. Aralık, 2016.

141. Rinoplastide fonksiyon: iki olgu, iki tenik. Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. Aralık, 2016.

142. ideolarla Yüz Plastik Cerrahi uygulamaları. Ulusal Yüz Plastik Cerrahisi Kongresi. Aralık, 2016.

143. Osteotomiler. Yüz Plastik Cerrahi Okulu. Ankara Mart 2017.

144. Rinoplastide tip kontrolü. Yüz Plastik Cerrahi Okulu. Ankara Mart 2017.

145. Otoplasti. Yüz Plastik Cerrahi Okulu. Ankara Mart 2017.

146. Yüz Plastik Cerrahisi Vaka Tartışmaları. Moderatör. İlkbahar Toplantısı. Antalya. Nisan 2017.

147.Rinoplastide Fotoğraflama. Rinoplasti Paneli Ulusal Rinoloji Kongresi. Antalya. Nisan 2017.

148. Tip Greftleri. Rinoplasti Paneli Ulusal Rinoloji Kongresi. Antalya. Nisan 2017.

149. Yüz Plastik Cerrahisi, Olgu Tartışmaları. Moderatör. Olgularla KBB Toplantısı. Malatya, Haziran 2017.

150. Rinoplastide Mükemmel Mümkün mü? Paneli. Moderatör. KBB’da Dört Mevsim Kongresi, İstanbul Haziran 2017.

151. Rinoplastide tip cerrahisi paneli. KBB’da Dört Mevsim Kongresi, İstanbul Haziran 2017.

152. Osteotomiler Paneli. KBB’da Dört Mevsim Kongresi, İstanbul Haziran 2017.

153. Rinoplasti Tekniğimde Neler Değişti? Paneli. KBB’da Dört Mevsim Kongresi, İstanbul Haziran 2017.

154. (TİPPLASTİ DE ÖNCELİKLERİM ve YAPMADIKLARIM) BURNUN YÜZ İLE ESTETİK BULUŞMASI SAPANCA TOPLANTILARI - 5 , 17 EYLÜL 2017

155. PANEL (En uzun süreli sonuçlarımdan öğrendiklerim, Neleri terk ettim?) BURNUN YÜZ İLE ESTETİK BULUŞMASI SAPANCA TOPLANTILARI - 5 , 17 EYLÜL 2017

156. PANEL (ZOR BURUN OLGULARIM, NASIL KURTARDIM) Panel Başkanı: Prof. Dr. Tamer Erdem BURNUN YÜZ İLE ESTETİK BULUŞMASI SAPANCA TOPLANTILARI - 5 , 17 EYLÜL 2017

157. BOTOKS PANELİ Başkan: Prof. Dr. Tamer Erdem (A’dan Z’ye Botoks. Detaylar ve Püf noktaları? Ben farklı neler yapıyorum? ) BURNUN YÜZ İLE ESTETİK BULUŞMASI SAPANCA TOPLANTILARI - 5 , 17 EYLÜL 2017

158. Tip plasti Paneli. İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 9. Kongresi. Sapanca, Eylül 2017.

159. Revizyon Rinoplasti, Moderatör. İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 9. Kongresi. Sapanca, Eylül 2017.

160. Minimal İnvaziv Antiaging Tedavisi Moderatör:Tamer Erdem.  İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 9. Kongresi. Sapanca, Eylül 2017.

 

 

 

 

 


Nike Zoom Air Odyssey Jordan Melo M12 Nike Flex 15 Kyrie 2 Men's Basketball Shoe Nike Hyperchase Men's Basketball Shoes Nike Zoom Kobe VIII MBT Sandalen Swala MBT Wave Jordan Superfly 4 Adidas ĞžÑ€Ğ¸Ğ³Ğ¸Ğ½Ğ°Ğ»Ñ‹ Stan Smith Vulc Asics Onitsuka Tiger Mexico 66 Air Nike Huarache Cleats Stephen Curry UA sko Zapatillas Asics Hombre Skechers Shoes Go Walk Adidas Sneaker 2016 Adidas Centaur Skechers Go Flex Walk UA Stephen Curry 3 basketbalschoenen Nike Zoom basketball sko